انگشتر طلا کارتیه لاو پهن سفید

  • انگشتر طلا کارتیه لاو پهن سفید با ارتفاع 0.5 سانتی متر
موجود در شعبه وزن سایز اجرت قیمت خرید
پالادیوم2.1926۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۷۱,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.2826۱۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۸۲,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.1626۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۹,۸۴۴,۰۰۰ تومان
گلستان2.2226۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۱۸,۰۰۰ تومان
هدیش2.19سایز 5623۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۲۱,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.17سایز 5623۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۳۳,۰۰۰ تومان
7سنتر2.38سایز 5623۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۶۲,۰۰۰ تومان
قائم2.28سایز 5623۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۲۲,۰۰۰ تومان
گلستان2.26سایز 5623۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۳۴,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.17سایز 5623۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۳۳,۰۰۰ تومان
گلستان2.13سایز 5023۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۴۷,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.14سایز 5023۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۹۶,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.32سایز 5223۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۹۸,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.26سایز 5423۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۳۴,۰۰۰ تومان
اُپال2.23سایز 5423۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹,۸۹۷,۰۰۰ تومان
گلستان2.27سایز 5423۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۸۳,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.23سایز 5423۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹,۸۹۷,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.41سایز 5823۱۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۹۹,۰۰۰ تومان
7سنتر2.24سایز 5423۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۳۶,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.0726۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۳۳,۰۰۰ تومان
هدیش2.26۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اُپال2.7526۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.7826۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۷۲,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.8426۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۴۶,۰۰۰ تومان
اُپال2.8826۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۳۲,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.8826۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۳۲,۰۰۰ تومان
گلستان2.7526۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.0526۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۳۵,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.126۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.126۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان
7سنتر2.2526۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۵۵,۰۰۰ تومان
گلستان2.0826۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۸۲,۰۰۰ تومان
اُپال2.2726۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۵۳,۰۰۰ تومان
اُپال2.56سایز 5126۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۶۴,۰۰۰ تومان
هدیش2.62سایز 5126۱۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۴۸,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.62سایز 5126۱۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۴۸,۰۰۰ تومان
بام نیایش2.78سایز 5126۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۷۲,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.61سایز 5126۱۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
گلستان2.71سایز 5126۱۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.66سایز 5226۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان
گلستان2.6سایز 5226۱۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.56سایز 5226۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۶۴,۰۰۰ تومان
بام نیایش2.62سایز 5226۱۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۴۸,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.76سایز 5326۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.76سایز 5426۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.67سایز 5426۱۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۶۳,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.74سایز 5426۱۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۸۶,۰۰۰ تومان
بام نیایش2.77سایز 5526۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۲۳,۰۰۰ تومان
پالادیوم2.71سایز 5526۱۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.81سایز 5526۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.75سایز 5526۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان
قائم2.79سایز 5526۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۷۲۱,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.76سایز 5626۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
بام نیایش2.81سایز 5626۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان
گلستان2.82سایز 5626۱۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۵۸,۰۰۰ تومان
ماوی آوا2.86سایز 5726۱۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۳۴,۰۰۰ تومان
آوا سنتر2.83سایز 5726۱۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۹۷,۰۰۰ تومان
موجود در شعبه وزن سایز اجرت قیمت خرید
کد کالای مادر : 150602
توضیحات

انگشتر طلا کارتیه لاو پهن سفید

  • انگشتر طلا کارتیه لاو پهن سفید
  • ارتفاع انگشتر:۰.۵ سانتی متر
  • طلا : ۱۸ عیار
  • رنگ : سفید
  • ارسال کالا به صورت رایگان درب منزل
توضیحات تکمیلی
وزن

2.56, 2.52, 2.62, 2.78, 2.5, 2.61, 2.71, 2.72, 2.66, 2.6, 2.76, 2.68, 2.67, 2.74, 2.77, 2.81, 2.75, 2.79, 2.82, 2.85, 2.86, 2.83, 2.13, 2.16, 2.22, 2.19, 2.27, 2.07, 2.08, 2.1, 2.25, 2.05, 2.94, 2.88, 2.84, 2, 2.28, 2.17, 2.38, 2.26, 2.14, 2.32, 2.23, 2.4, 2.41, 2.44, 2.24

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انگشتر طلا کارتیه لاو پهن سفید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *